Copywriting

Copywriting hrani marketing

Ljudi su već toliko naviknuti na marketinške poruke da ih više ni ne primjećuju. Zato dobar copywriting mijenja perspektivu – ponekad je dovoljan već mali pomak kuta gledanja ili neočekivan pristup da poruka dopre do publike.

Top, vrh, strava, zakon, brutala; žargon, hiperbola. Ulaganje u optimizirano pisanje sadržaja ulaganje je u budućnost poslovanja.

Slažete se?

Dakle, za kreiranje sadržaja koji stvara promet, privlači angažiranu publiku i potiče je na kupnju, uz poznavanje tehnika i discipliniranu kreativnost, dobitna strategija temelji se na poznavanju kupca kojem se obraćate, na promišljenoj poruci koju želite prenijeti i vještini oblikovanja poruke tako da potencijalni kupac primi informaciju i krene u akciju.

 

Uspješni ste ili neuspješni zbog riječi

Kad i kupac i prodavatelj dobiju što žele, to nije manipulacija: to je samo dobar posao. Za dobar posao trebate posrednika, dobrog copywritera uz kojeg klijentu ostavljate dojam da ste mu jedini mogući izbor. Načitanog psihologa koji zna privući pažnju ciljanog kupca i uvjeriti ga da je vaša ponuda točno ono što mu treba.

U bučnom svijetu ističe se poruka koja je dojmljiva, uvjerljiva, prepoznatljiva i pamtljiva. Zabavan slogan vašeg brenda lako postane dio svakodnevnog govora.

Iznesite mi svoje želje i dominirajte internetom!

Kampanje koncepta Naslovi Slogani Reklamni sadržaj Kampanje na društvenim mrežama Blog Online članci Pisanje sadržaja za internetske stranice

Lektura, redaktura, korektura

Ideje koje

rasvjetljuju rješenja.

 

Misli koje

ne izlaze iz glave.