Lektura Redaktura Korektura

Kako kvaliteta izvornog teksta utječe na prijevod, zanimanje prevoditelja sastoji se i od lektoriranja tuđih tekstova. Jasan, ispravan i precizan način jezičnog izražavanja osnova je svake komunikacije, a za prevoditeljsku su struku lektura i redaktura osobito važni. Poznavanje jezične norme prevoditeljima omogućuje kvalitetno prevođenje, a poboljšanje razumljivosti i preciznosti u poslovnoj komunikaciji uz njegovanje jezične kulture ostavlja snažan dojam na suradnike i klijente. Pravopisno i jezično ispravljanje i uređivanje autorskog rukopisa te davanje savjeta autoru teksta (lektura) uz pripremu, dotjerivanje stila teksta i uređivanje navoda (redaktura) uvelike pridonose kvaliteti svakog teksta.

Lektura zahtijeva dobro poznavanje jezika, izoštrenu koncentraciju i izvježbanost uočavanja različitih vrsta pogrešaka.

Redaktura je korak u uređivanju u kojem se tekst dotjeruje u skladu sa stilom publikacije, pročišćuje se, semantički dorađuje te se provjerava i usklađuje stručno nazivlje.

Korektura je provjera slučajnih ili tehničkih propusta u prijelomu kad se tekst priprema za tisak.

Lektoriraju se i redigiraju završni, diplomski i znanstveni radovi, ugovori, izvještaji, tekstovi pisani za internetske stranice, reklamni materijali, kad god je važno napisanim ostaviti dobar dojam ili sebe i organizaciju predstaviti u svjetlu besprijekorno razrađenog poslovnog pristupa.

Copywriting

Polutamu je osvijetlilo

slabo svjetlo plamena

svijeće u

svjećnjaku.

svijećnjaku.