Osobni prijevodi i jezično savjetovanje

Prijevode za osobne potrebe naručitelj može zatražiti i bez ovjere sudskog tumača, a to su često prijevodi znanstvenih radova, životopisa i pisma motivacije, prijevod poslovne prezentacije, konsekutivno prevođenje poslovnih sastanaka i seminara. U osobne svrhe naručitelji nerijetko traže i prijevod poslovne korespondencije ili pomoć pri sastavljanju prijedloga za suradnju. Prevoditelj je od velike pomoći i prilikom prijave za posao u inozemstvu, podnošenja zahtjeva za vizu ili traženja smještaja u inozemstvu. Osim toga, upućeni vas prevoditelj može upoznati s kulturom i civilizacijom zemlje govornog područja u koju se spremate otputovati privatno, poslovno ili u svrhu obrazovanja.

Za osobne potrebe prevode se i obavijesti, novinski članci, različiti tehnički listovi, certifikati, stručni govori i obraćanja, brošure, marketinški materijali ili natječajna dokumentacija.

 

Samo kvalitetnom komunikacijom moguće je uspostaviti kvalitetne međuljudske odnose

Jezično savjetovanje stručna je pomoć u oblikovanju jezično, stilski i smisleno zaokružene pisane cjeline. Moć jezičnoga izražavanja moć je i utjecaja na okolinu. Jasno izražene misli podižu komunikaciju na višu razinu, a dojam koji komunikacijom ostavljamo presudan je za poslovni angažman, realizaciju planiranog projekta ili razvoj karijere.

Jezično savjetovanje na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku može vam pomoći da izgradite i povećate poslovni ugled i predstavite organizaciju u najboljem mogućem svjetlu.

Književni prijevodi