Ovjereni prijevodi – Sudski tumač za engleski i njemački jezik

 

Poznavanje rječnika određene struke od presudne je važnosti, što posebno dolazi do izražaja u jeziku prava. Naime, odstupanje u prijevodu moglo bi se iskoristiti u interesu druge strane, što bi u krajnjem slučaju moglo imati teške posljedice.

Tumačenja i ovjereni prijevodi često se zahtijevaju u službene svrhe, a potrebni su u području prava, zdravstva, financija, trgovine, tehnike, uprave, obrazovanja i mnogih drugih. Prijevod katkad služi samo za objašnjenje neke situacije, a kod službenih je tekstova prijevod istoznačan sadržaju izvornog dokumenta, pa se ovjeren pečatom i potpisom sudskog tumača smatra drugim originalom.

 

Na jezičcu zlatne vage

Službeni dokumenti za studij ili rad u inozemstvu, proširenje poslovanja na međunarodno tržište, natječajna ili medicinska dokumentacija i znanstveni radovi samo su neke od vrsta tekstova za koje je često potreban ovjereni prijevod.

 

Povjerljivost, poslovna etika i iskustvo

Čuvanje tajnosti podataka ključan je aspekt posla sudskog tumača i prevoditelja kao i temelj prijevodnog postupka. Uz stručnost, znanje i informiranost, poslovna etika jedna je od odlika profesionalnog prevoditelja, a iskustvo jedna od najvažnijih referenci.

Osobni prijevodi i

jezično savjetovanje