Poslovni prijevodi

Poslovni prijevodi omogućuju da komunikacija i poslovanje prijeđu nacionalne okvire i dobiju međunarodnu dimenziju. U intenzivnoj razmjeni s Europom i svijetom, multinacionalni poslovi ovise o dobro napisanim, točnim i kulturološki relevantnim prijevodima.

Jezičnom i interkulturalnom kompetencijom prevoditelj kao nevidljivi posrednik obuhvaća izvanjezičnu stvarnost, povećava produktivnost, omogućuje širenje poslovanja i pridonosi strategiji proširenja. Prijevodi uklanjaju jezične barijere pa time unapređuju odnos sjedišta poduzeća i podružnica i podupiru stvaranje povjerenja u višenacionalnim timovima. Prijevod poslovnih dokumenata prati sva kompanijska kretanja i briše granice poslovnom okruženju. Prijevod je neizostavan čimbenik globalnog poslovanja jer je u komunikacijskom procesu izvor i podloga poslovnog uspjeha.

 

Prijevod otvara vrata napretku

Letci, brošure, posjetnice, reklamne kampanje, izdanja, internetske stranice, poslovne prezentacije, katalozi, reklamni mediji, bilteni te ostali sadržaji i usluge koji prevedeni u skladu sa svrhom teksta pridonose poslovnom dosegu.

 

Područja stručnosti

Istraživanje predmetnih područja i snalaženje u njima omogućilo mi je produbljivanje znanja prema potrebama naručitelja prijevoda biomedicinskih i stomatoloških tekstova, terminološku kompetenciju u području farmakognozije, fitoterapije, prehrambene industrije, kozmetologije, entomologije, holizma, sporta, turizma, politologije, automobilske industrije i drugih. Uz spremnost na istraživanje i analizu pojmova, pronalaženje i obradu informacija, upućenost u temu i svladavanje specijalističkog vokabulara, moje je stručno usavršavanje kroz prevođenje trajno, a obuhvaćenih područja s vremenom sve više.

Ovjereni prijevodi – sudski tumač

za engleski i njemački jezik